Particulieren


Helaas heeft Het Steunpunt op dit moment niet aangesloten bij branche organisaties die contracten hebben met zorgverzekeraars. Dit houdt in dat de hulpverlening, trainingen en workshops aan particulieren niet vergoed wordt.

 

 


Scholen


Het Steunpunt is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Dordrecht.

Dit houdt in dat scholen binnen Dordrecht een arrangement aanvraag bij Het Steunpunt vergoed kunnen krijgen vanuit het samenwerkingsverband! Deze arrangementen op maat worden ingezet om extra onderwijsondersteuning te bieden aan leerlingen op het regulier onderwijs én het speciaal onderwijs.

 

U kunt Het Steunpunt inhuren voor leerlingen die qua gedrag/niveau aansluiten bij cluster 3 en cluster 4. Daarnaast bied Het Steunpunt ook trainingen in (multiproblematiek)klassen en trainingen in kleinere groepen. Tot slot is het ook mogelijk om een combi-arrangement aan te vragen, waarbij er zowel op school als thuis hulpverlening op maat ingezet zal worden. Dit laatste moet natuurlijk wel in overleg met ouders/verzorgers gebeuren.

 

Uiteraard kunt u Het Steunpunt ook inhuren voor begeleiding en ondersteuning van leerlingen, leerkrachten en ouders die niet in het bovenstaande plaatje passen. Deze hulpverlening wordt dan alleen niet vergoed door het Samenwerkingsverband Dordrecht.

 

 


Bedrijven


Ook voor bedrijven kan Het Steunpunt helaas geen vergoeding regelen. Dit houdt in dat het bedrijf zelf verantwoordelijk is voor de budgettering wanneer Het Steunpunt ingehuurd wordt voor hulpverlening, trainingen, workshops of voorlichtingen.