Belangrijk om te weten:

Ook op volwassen leeftijd zijn er tal van dingen waar je tegenaan kan lopen. Dit kunnen individuele problemen zijn, maar het kan ook een probleem zijn waar je met je partner, gezin of juist je werkgever tegenaan loopt. Om deze reden biedt Het Steunpunt niet alleen individuele begeleiding, maar ook systemische begeleiding.

 

Let op: u heeft zelf de regie over de begeleiding. Dit houdt in dat u zelf bepaalt wanneer er iemand vanuit uw systeem betrokken wordt binnen het traject. Daarnaast bent u zelf ook degene die bepaalt óf er informatie gedeeld wordt met derden (uw systeem), en zo ja, met wie dit wordt gedeeld.

 

De tarieven


Coaching

per sessie (60 min.)

€ 75,-

Counseling

per sessie (60 min.)

€ 80,-


Steunende en structurerende gesprekken

per sessie (60 min.)

€ 70,-

Psychosociale hulpverlening

per sessie (60 min.)

€ 80,-

Opvoedingsadvies

per sessie (60 min.)

€ 70,-

Paarden coaching

per sessie (45 min.)

€ 55,-