Belangrijk om te weten:

Als jongere zijn er tal van dingen waar je tegenaan kan lopen. Dit kunnen individuele problemen zijn, maar het kan ook zijn dat je een probleem ervaart met gezinsleden, vrienden, docenten of je werkgever. Om deze reden biedt Het Steunpunt niet alleen individuele begeleiding, maar ook systemische begeleiding.

 

Het komt regelmatig voor dat mensen op jonge leeftijd al ouder worden. Dit brengt veel leuke dingen met zich mee, maar het kan je leven op sommige punten ook lastiger maken. Daarom biedt Het Steunpunt ook de mogelijkheid tot opvoedingsadvies voor deze doelgroep.

 

Let op: u heeft zelf de regie over de begeleiding. Dit houdt in dat u zelf bepaalt wanneer er iemand vanuit uw systeem betrokken wordt binnen het traject. Daarnaast bent u zelf ook degene die bepaalt óf er informatie gedeeld wordt met derden (uw systeem), en zo ja, met wie dit wordt gedeeld.

De tarieven


Coaching

per sessie (60 min.)

€ 65,-

Counseling

per sessie (60 min.)

€ 70,-


Steunende en structurerende gesprekken

per sessie (60 min.)

€ 60,-

Psychosociale hulpverlening

per sessie (60 min.)

€ 70,-

Opvoedingsadvies

per sessie (60 min.)

€ 60,-

Paarden coaching

per sessie (45 min.)

€ 45,-