Het Steunpunt werkt samen met:


Samenwerkingsverband Dordrecht

Het Samenwerkingsverband Dordrecht is een onderdeel van het Passend Onderwijs Loket dat is opgezet aan de hand van de wet Passend Onderwijs. Dankzij de aansluiting met dit verband kunnen scholen in Dordrecht een arrangement aanvraag bij Het Steunpunt voor cluster 3- en cluster 4 leerlingen vergoed krijgen.

Meer informatie? Kijk dan bij vergoedingen. Basisberaad

Basisberaad is een afdeling van Zorgbelang Zuid-Holland. Basisberaad is gevestigd in Rotterdam en biedt meerdere vormen van hulpverlening aan dak- en thuislozen. Daarnaast bieden zij ook verschillende cursussen, waaronder de cursus 'werken met eigen ervaring'. 

 

Vanuit Het Steunpunt heb ik hier de basiscursus 'werken met eigen ervaring' gevolgd en bied ik workshops aan op aanvraag.

Meer informatie? Kijk dan eens op de site.HBO Drechtsteden

Het Steunpunt heeft een samenwerking met HBO Drechtsteden voor de opleiding Toegepaste Psychologie. Op HBO Drechtsteden worden vanuit Het Steunpunt o.a. gastcolleges gegeven aan de studenten.

Benieuwd wat HBO Drechtsteden allemaal te bieden heeft? Kijk dan op de site.OBS Wantijschool

De Wantijschool is onderdeel van het Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht.
Op de Wantijschool is Het Steunpunt actief op het gebied van individuele begeleiding van leerlingen. Hierbij wordt uiteraard ook gewerkt met het systeem van de leerlingen, waardoor er ook contact wordt onderhouden met groepsleerkrachten, intern begeleiders, ouders en eventuele externe hulpverleningsorganisaties.

Meer weten over de Wantijschool? Kijk dan eens op de site.JuicePLUS+

JuicePLUS+ is een grote organisatie die van oorsprong uit de Verenigde Staten komt. Deze organisatie werkt met allerlei franchise ondernemingen in binnen- en buitenland, en is daardoor één van de grootste gezondheidsorganisaties in de wereld. JuicePLUS+ richt zich met name op het produceren van voedingssupplementen die mensen kunnen ondersteunen bij afvallen, meer energie krijgen, meer weerstand opbouwen en een beter figuur krijgen. Naast het leveren van producten bieden ze bij iedere franchise onderneming ook online personal coaching, zodat de persoon in het traject er niet alleen voor staat en ten alle tijden zijn/haar vragen kan stellen.

 

Meer weten over JuicePLUS+? Kijk dan eens op de site.


Bubbles Coaching

Bubbles Coaching is een hulpverleningsorganisatie die zich richt op het aanbieden van coaching aan kinderen. Daarnaast bied Bubbles Coaching ook paardencoaching.

Het Steunpunt biedt in samenwerking met Bubbles Coaching workshops, trainingen en sessies (met behulp van paarden) aan voor teams en groepen.

 

Benieuwd naar Bubbles Coaching? Kijk dan eens op de site!


Diverz

Diverz is een welzijnsorganisatie in Zwijndrecht met meerdere sub-locaties. Het Steunpunt geeft hier workshops op aanvraag aan twee vrouwengroepen van de sub-locaties.

 

Benieuwd naar Diverz? Kijk op de site!