Wel/geen beroepsgeheim bij crisis?


In principe hoort een hulpverlener zich te allen tijden aan het beroepsgeheim te houden. Dit houdt in dat alles wat besproken wordt, niet met derden gedeeld zal worden wanneer de cliënt dit niet wilt. Daarnaast mag de hulpverlener ook geen andere (privé) informatie over de cliënt delen met mensen die niet betrokken zijn bij de cliënt en zijn/haar traject. 

 

Echter: wanneer de hulpverlener informatie krijgt over een crisissituatie óf het idee heeft dat de cliënt en/of eventuele betrokkenen in gevaar zijn, is de hulpverlener verplicht om hier iets mee te doen.

Let wel: dit gebeurt altijd in overleg met de cliënt.

 


Heeft u direct hulp nodig?


Bij crisis situaties

In geval van crisis kunt u tijdens de kantooruren altijd contact opnemen met uw huisarts.

 

Bent u woonachtig binnen de Drechtsteden, Rotterdam of Gorinchem? Dan kunt u ook contact opnemen met de crisisdienst van Yulius via 088 - 40 50 600.

 

Buiten kantooruren dient u direct de huisartsenpost te bellen. Zij verbinden u dan door met de crisisdienst in uw buurt.


 113 Online

Wanneer je in crisis zit en sterke suïcidale gedachtes hebt, maar niet naar de crisisdienst wil of durft te stappen, kan je contact opnemen met 113 Online. Dit is een organisatie die gespecialiseerd is in het bieden van hulp aan mensen met suïcidale gedachtes en/of zelfbeschadigend gedrag.

 

Op de site van 113 Online kun je ieder moment van de dag praten met een deskundige hulpverlener. Dit kan via de chat, maar ze zijn ook telefonisch bereikbaar. Daarnaast kan je bij 113 Online ook online therapie volgen en je richten op verschillende vormen van 'zelfhulp'.

Veilig Thuis

Sinds 1 januari 2015 zijn het Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies en Meldpunt Kindermishandeling gefuseerd, zij vormen nu samen de organisatie Veilig Thuis.

 

Wanneer u een vermoeden heeft van (kinder-) mishandeling of huiselijk geweld, kunt u altijd vrijblijvend bellen voor advies. Een deskundig medewerker van Veilig Thuis zal u dan vertellen welke stappen u kunt nemen op dat moment. Ook zal deze medewerker bepalen of het noodzakelijk is om op dat moment nog andere stappen te ondernemen.

 

Contact Veilig Thuis

De contactgegevens voor Veilig Thuis verschillen per regio. Via de algemene site van Veilig Thuis kunt u aangeven in welke regio u woont. De site zal u vervolgens doorsturen naar een andere site, waar u de juiste contactgegevens kunt vinden.


Crisiskaart Basisberaad

Basisberaad is een onderdeel van Zorgbelang Zuid-Holland en is gevestigd in Rotterdam Centraal. Zij hebben een crisiskaart ontwikkeld. De crisiskaart is een klein kaartje dat mensen bij zich kunnen dragen (bijvoorbeeld in portemonnee), dat ze af kunnen geven aan hulpverleners of anderen in crisissituaties.

 

Meer informatie? Klik hier!