Het Steunpunt biedt hulpverlening aan particulieren in de leeftijdscategorie van 4-60 jaar. Daarnaast kan Het Steunpunt ook ingehuurd worden door bedrijven en scholen voor hulpverlening, trainingen, gastcolleges en workshops.

 

Let op: het kan zijn dat de hulpverlening die geboden wordt niet afdoende is voor uw problematiek. In dit geval zal er samen met u gekeken worden welke organisatie mogelijk wél de juiste hulp kan bieden. Vervolgens zal er een brief geschreven worden aan de huisarts waarmee u een doorverwijzing kunt regelen, en zal Het Steunpunt er voor zorgen dat er een overdracht zal plaatsvinden naar de nieuwe hulpverlener.

 


De dienstenCoaching


Bij een coaching traject is er vaak sprake van een intensief kortdurend traject. In principe is hierbij vanuit de coachee (cliënt) sprake van een coachvraag. Aan de vraag zit vanzelfsprekend ook een doel vast. Binnen het traject zal de coach de coachee zoveel mogelijk stimuleren tot actief handelen, omdat het belangrijk is dat de coachee leert dat hij/zij de kwaliteiten heeft om zelf tot oplossingen te komen en zijn/haar doel kan bereiken.

 

Binnen coaching wordt het eigen handelen, inzicht in eigen talenten en het juist gebruik maken van eigen kwaliteiten zoveel mogelijk gestimuleerd. De vormgeving van het traject is vaak erg afhankelijk van de coachvraag. Er kunnen alleen gesprekken plaatsvinden, maar het kan ook voorkomen dat de coachee huiswerk mee krijgt of samen met de coach een rollenspel doet.Counseling


Wanneer iemand zich aanmeldt voor counseling, gaat het vaak om een probleem waar diegene niet/nauwelijks mee om kan gaan. De hulpvraag wijst dan ook vaak in de richting van 'ermee leren omgaan'. Bij deze problemen is er vaak sprake van heftige emoties zoals boosheid, verdriet of schaamte.

 

Binnen de counseling krijgt de cliënt de ruimte om deze emoties en hun oorsprong te onderzoeken en een plaats te geven, zodat vervolgens het probleem aangepakt kan worden zonder dat er emotionele blokkades in de weg zitten.Psychosociale hulpverleningPsychosociale hulpverlening is laagdrempelige en praktische psychologische hulpverlening. Het verschil tussen een psychosociaal hulpverlener en een psycholoog/psychiater, is dat er bij psychosociale hulpverlening sprake is van begeleiding in plaats van behandeling. Het uitgangspunt bij psychosociale hulpverlening is de overtuiging dat ieder mens zijn eigen leven vorm kan geven binnen de context waarin hij of zij leeft.Binnen de psychosociale hulpverlening wordt daarom vooral gekeken naar welke (oude) gewoontes, overtuigingen, gedachten, gevoelens en communicatiepatronen iemand heeft, en het waarom achter deze onderwerpen. Vaak komt naar voren dat deze dingen de persoon niet verder helpen of soms juist destructief zijn, maar dat de persoon in kwestie ze niet durft los te laten, uit angst voor het onbekende. De psychosociaal hulpverlener helpt de cliënt om problemen onder ogen te zien en (alsnog) te verwerken. Dit gebeurt door er samen over te praten, door inzicht te geven, door alternatieven aan te boren, en door ondersteuning en aandacht te geven aan u en de manier waarop u het probleem ervaart. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de eigen kwaliteiten, creativiteit en vindingrijkheid van de cliënt.

 


Steunende en structurerende gesprekken


In de hedendaagse maatschappij staat bij veel mensen de knop op doorgaan en sterk zijn. Je mag je niet ziek melden, je mag niet huilen, je moet doorgaan en je zal sterk blijven, wat er ook gebeurt. Achter deze instelling zitten vaak talloze gedachtes en gevoelens verscholen, zijn mensen het overzicht kwijt en draaien ze volledig op de automatische piloot.

 

Vaak hebben mensen in deze situatie behoefte aan structuur, een luisterend oor en een arm om hun schouder. Iemand die gehoor geeft aan de innerlijke onrust en die de ondersteuning biedt die iemand op zo'n moment nodig heeft. Toch blijkt vaak dat mensen in deze situatie niet naar hun naasten willen, durven of kunnen gaan, waardoor diegene nog altijd blijft doorlopen.

 

Om deze reden kan je bij Het Steunpunt ook terecht voor steunende en structurerende gesprekken. Dit kan eenmalig zijn, maar het kunnen ook gesprekken die in overleg ingepland worden, zodat de persoon in kwestie om de zoveel tijd weer rust en orde in het hoofd krijgt. Ook binnen deze gesprekken wordt de hulpverlening gericht op de wensen en behoeftes van de cliënt.


Opvoedingsadvies


Iedere ouder, jong en oud, loopt er wel eens tegenaan: je zit met je handen in het haar wegens het gedrag van je kind. Hij/zij slaapt niet, luistert niet, slaat broertjes/zusjes, is brutaal, etc. In dit soort situaties is het fijn als er iemand is waar je het verhaal bij neer kan leggen, iemand die luistert én advies kan geven waar je iets aan hebt, zonder je te veroordelen.

 

Het Steunpunt biedt daarom ook opvoedingsadvies. Dit kan een eenmalig gesprek zijn, maar het kan ook een kort of langdurend traject zijn. Het ligt er maar net aan wat de hulpvraag is, hoe groot de problematiek is en hoe lang het al speelt. Uiteraard is er altijd de mogelijkheid om nogmaals in gesprek te gaan wanneer het traject afgesloten is en je toch nog ergens tegenaan loopt.


Paarden coachingBij paarden coaching wordt het paard/de pony ingezet als hulpmiddel voor mensen binnen het coaching traject. Het bijzondere aan paarden is dat ze geen onderscheid maken tussen een mens of een dier. Zodra ze in contact worden gebracht met een persoon, reageren ze vanuit hun natuur op de spanning en uitstraling die dit ‘nieuwe kudde lid’ met zich meedraagt.


Paarden communiceren non-verbaal, oftewel met hun houding, gedrag en uitstraling. Zoals ze op andere paarden reageren, reageren ze ook op mensen. Door de paardentaal te kennen, kan de paardencoach de reacties vertalen naar de persoon toe. Dit zorgt bij de persoon voor inzichten in waar de belemmering mee te maken kan hebben.

Het belangrijkste effect van paarden coaching op mensen is tweeledig:
1. Je kunt niet zo goed nadenken met een los paard in de bak, waardoor rationele denkprocessen omzeild worden.
2. Het paard neemt spanning van je over en reageert op je gevoel en uitstraling.

 

Door ons denken zijn mensen in staat om ons gevoel te onderdrukken en weg te stoppen. Maar als je je gevoel onderdrukt, wil dit nog niet zeggen dat het weg is. Het paard, in combinatie met de vertaling van de paardencoach, zorgt ervoor dat je denken en voelen (opnieuw) met elkaar in verbinding worden gebracht. Zodra het paard merkt dat er geen verschil meer bestaat tussen hoofd en hart, zal het dit ook bevestigen door ontspannen bij je te komen staan. Het paard voelt dan aan dat jij weer ‘oké’ of ‘een geheel’ bent. Voor mensen is dit vaak positief confronterend om mee te maken.


Paarden coaching kan zowel op individueel niveau als in teamverband ingezet worden. Op individueel niveau helpt paarden coaching vooral bij je persoonlijke bewustwording en ontwikkeling. In teamverband werkt paarden coaching op individueel niveau van de teamleden, maar daarnaast ook op de relaties tussen de teamgenoten. Tijdens een sessie laat een paard direct zien waar en/of bij wie de meeste energie zit, zonder dat hier een waardeoordeel (positief/negatief) aan wordt gekoppeld.


Health- en Lifestyle coaching


Health- en Lifestyle coaching valt eigenlijk ook onder de 'normale' coaching. Ik noem hem echter toch apart, omdat er ook een aparte pagina aan besteed word wegens de meerdere mogelijkheden. Health- en Lifestyle coaching is gericht op alles dat te maken heeft met voeding en gezondheid. Dit richt zich dus niet alleen op afvallen, maar ook op gezonde voeding, betere weerstand, meer energie, een mooi figuur, motivatie om te sporten, voedingsschema's, sportschema's, etc. Echt alles dat met gezondheid en voeding te maken heeft!

 

Meer weten over wat Het Steunpunt hierin voor jou kan betekenen?

Ga dan via het menu naar de pagina 'Health- en Lifestyle'.


Training


Bij Het Steunpunt worden de trainingen vormgegeven aan de hand van de hulpvraag van de klanten. De trainingen hebben vaak een directe of indirecte link met psychologische kwesties. Zo kan er op een school bijvoorbeeld een training gegeven worden voor sociale vaardigheden, emotieregulatie, samenwerking en zelfvertrouwen, en bij een bedrijf kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een training in omgaan met weerstand of assertiviteit op de werkvloer.

 

Het Steunpunt wil op korte termijn ook trainingen aanbieden aan cliënten. Dit zal inhouden dat het thema en de inhoud door Het Steunpunt worden bepaald, en dat de cliënten zich hierop kunnen inschrijven. Zodra hier mogelijkheden voor zijn zal dit op de website en de Facebookpagina worden vermeld.Workshops


Ook de workshops worden vormgegeven aan de hand van de hulpvraag van de klanten. De workshops hebben vaak een directe of indirecte link met psychologische kwesties. Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan een workshop 'werken met kernkwadranten' of een workshop voor ontspanningsoefeningen.

 

Het Steunpunt wil op korte termijn ook workshops aanbieden aan cliënten. Dit zal inhouden dat het thema en de inhoud door Het Steunpunt worden bepaald, en dat de cliënten zich hierop kunnen inschrijven. Zodra hier mogelijkheden voor zijn zal dit op de website en de Facebookpagina worden vermeld.Gastcolleges


Het Steunpunt kan ingehuurd worden voor gastcolleges op het middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. De inhoud en vormgeving van deze gastcolleges wordt altijd in overleg bedacht.

De expertise van Het Steunpunt ligt uiteraard binnen de psychologie, waardoor een echt aansluitend gastcollege het beste naar voren komt binnen studies die gelinkt zijn aan psychologie of een andere vorm van hulpverlening.  

Naast kennis vanuit eigen studie en werkervaring, heeft Het Steunpunt ook inbreng vanuit het gebied van ervaringsdeskundigheid.