Het Steunpunt

Laagdrempelige en praktische hulpverlening


Het Steunpunt is een kleine onderneming met een laagdrempelig en breed aanbod binnen de psychologische hulpverlening.

 

Bij alle aangeboden diensten wordt in overleg bekeken hoe lang en hoe intensief het traject wordt, zodat de diensten zoveel mogelijk op maat worden aangeboden. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de leeftijdscategorie, omdat iedere doelgroep een andere benadering vraagt. Het Steunpunt behandelt niet op basis van diagnoses, maar begeleid op basis van klachten/problemen.

 

Het uitgangspunt is dat je het meeste bereikt, wanneer je samenwerkt. Om deze reden staat de hulpverlener niet tegenover de cliënt, maar naast de cliënt. Ook wordt het systeem van de cliënt zoveel mogelijk betrokken bij het traject, wanneer dit noodzakelijk of wenselijk is voor de cliënt.

 

Een creatieve, frisse en uitnodigende houding zijn kenmerkend voor de hulpverlening. Daarnaast streeft Het Steunpunt ernaar om proactief en flexibel te handelen, voor iedereen de tijd te nemen en zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoeftes van de klant/cliënt.